header
 

Odchov
Theraphosa apophysis

      Jedná se o mohutného, sklípkana, který bez problémů loví kořist stejně velkou jako se on sám. Pro svoji značnou fyzickou velikost a živou povahu se hodí do rukou spíše pokročilým chovatelům. Jeho nevýhodou je, že má velmi mnoho žahavých chloupků, které v případě pocitu ohrožení vyčesává. Nedoporučujeme brát na ruku ani mláďata. Za prvé kvůli občasnému samovolnému uvolňování žahavých chloupků a za druhé kvůli nebezpečí kousnutí. Tento sklípkan může být zbrklý až nervózní, jeho reakce jsou rychlé se dají jen obtížně předvídat. Theraphosa apophysis se hbitě pohybuje, nezkušeného chovatele může překvapit nečekaným vyběhnutím. Pro chov tohoto druhu je zásadní zajistit sklípkanovi dostatečně velký životní prostor v teráriu / boxu zemního typu, ale zároveň vrstvu substrátu jako u norových sklípkanů pro tvoření podzemní části hnízda, udržovat teplotu mezi 25-30°C a trvalou vlhkost podkladu.

     První zástupce druhu Theraphosa apophysis jsme do našeho chovu zařadili v roce 2007. Byla to mláďata ve 2. a 4. svleku, později jsme ze svlečky určili, že se jedná o samce a samici. Sklípkany jsme umístili do čtvercových plastových boxů 15 cm x 15 cm x 10 cm výšky. Vybavili jsme je velmi vlhkým substrátem (rašelinou) ve výšce cca 4 cm, půlkou květináče (sloužil jako úkryt) a miskou s vodou. Teplotu jsme udržovali kolem 26 °C. Obě mláďata byla velmi aktivní a žravá. Bez problémů se vrhala na stejně velikou kořist jako byla sama v těle, ani se příliš nesnažila skrývat, aktivně vyhledávala potravu zejména k večeru.

foto 1 - 1. svlek

     Tito sklípkani mají značné velikostní přírůstky po každém svlékání a dospívají od 8. svleku. Intervaly mezi svleky samice: 5.sv. - 27.4., 6.sv. - 4.2., 7.sv - 25.9., 8.sv - 7.2. (v tomto svleku jsme poprvé zkoušeli páření, projevovala zájem o samce, první odchov). Intervaly mezi svleky samce: 3.sv. - 10.6., 4.sv. - 20.10., 5.sv. - 5.1., 6.sv. - 13.2., 7.sv. - 10.12., 8.sv. - 8.2. (v tomto svleku samec dospěl).

foto 2 - 1. a 2. svlek vedle sebe
foto 3 - 3. svlek
foto 4 - 6. svlek

     Dospělá samice žije v 60 cm hlubokém plastovém boxu s podstavou 60 cm x 25 cm, ten je do tří čtvrtin vyplněn trvale vlhkou rašelinou. Samice si základ hnízda vybudovala pod širokou korkovou kůrou, ten dále pokračuje mělkou norou. Na základě pozorování mláďat i dospělých jedinců, doporučujeme pro tyto sklípkany kombinované terárium zemního/norového typu. Mláďata preferují více pohyb na povrchu s možností úkrytu, starší sklípkani si staví hnízda s norou.

foto 5 - adultní samice
foto 6 - spermatheca
foto 7 - adultní samec

     První páření jsme zkusili 28.3. Přestože samice bubnovala do podkladu a byla od začátku aktivní, samec o samici nejevil zájem a snažil se utéct. Pravděpodobně ještě nebyl přečerpaný. Druhé páření jsme zkusili 16.5. To již samec na bubnování samice odpovídal a odpářil samici oběmi bulbusy. Námluvy byly vcelku poklidné, samice nejevila známky agrese, po samotném páření začala samce přetlačovat, takže jsme mezi ní a samce vsunuli kůru, aby nemohla na samce zaútočit během jeho odchodu. Několik měsíců po páření se samice chovala stále stejně, byla v teplotě kolem 25°C - 30°C, stále ochotně přijímala potravu a obývala své norové hnízdo. 30.9. jsme se rozhodli páření opakovat. Průběh byl takřka totožný.

foto 8 - páření
foto 9 - páření
foto 10 - páření

     3.11. jsme zjistili, že samice drží poměrně velký kokon. Měl čistě bílou barvu, hustě protkán žahavými chloupky a cca 8 cm v průměru. Kokon jsme odebrali 29.12., tedy po dvou měsících, v pokoji byla udržována teplota 27°C +- 3°C. Napočítali jsme 45 živých mláďat ve stadiu L1, v kokonu byla též shnilá neoplozená vajíčka slepená do jednoho kusu, bohužel se k nim přilepily i další larvy. Pečlivě jsme každé mládě prohlédli a zasažená mláďata očistili. Vzhledem k tomu, že kokon byl poloprázdný a několik larev se požíralo navzájem, můžeme potvrdit, že u tohoto druhu dochází k silnému kanibalismu již od prvního larválního stádia. Mláďata jsme rozdělili do krabiček po jednom na vlhký papír, cca každý druhý den kontrolovali vlhkost a zda-li se neobjevila v krabičce plíseň. Tímto postupem se nám podařilo zachránit i několik pokousaných larev. Během odchovu tohoto druhu došlo na 14 dní ke snížení teploty na 24°C. Poté, co byla teplota opět zvýšena na 29°C, mláďata začala tmavnout (znak blížícího se svlékání) a 16.2. jsme zaznamenali první mláďata ve stádiu L2. Dále se již okolní podmínky neměnily. 21.2. bylo 23 mláďat v 1. svelku. Většina z nich bez problémů lovila potravu již při prvním krmení. Velikost Th. apophysis v 1. svleku se pohybuje kolem 1 až 1,5 cm v těle. Do druhého svleku šla mláďata při pravidlném krmení cca po dvou měsících.

foto 11 - mládě ve stádiu L1
foto 12 - mládě ve stádiu L2
foto 13 - mládě ve stádiu L2 krátce před svlíkaním do 1. svleku

     Theraphosa apophysis je méně známý druh, než zástupce téhož rodu - Theraphosa blondi, ale neméně atraktivní. Rozpoznání mláděte Theraphosy apophysis od jiných druhů z rodu Theraphosa je až překvapivě snadné. Mláďata Th. apophysis mají bílé konce nohou, tento znak je patrný již ve stadiu L2 (viz. foto č. 13). Tímto znakem nedisponují žádné z u nás běžně chovaných Theraphos (Th. blondi, Th. stirmi). Naopak rozpoznat druhy Th. blondi od Th. stirmi je velmi obtížné, pro laika téměř nemožné.

(c) Petra Koppová & Martin Kopp 2012
PROSÍME NEPORUŠUJTE AUTORSKÝ ZÁKON! Fotky a články zveřejněné na g-spiders.cz,
nebo poskytnuté v tištěné formě jsou výhradně majetkem M. Koppa a P. Koppové. Jejich šíření
a užití bez vědomí a souhlasu majitelů je zakázáno!foto 1 - 1. svlek  foto 2 - 1. a 2. svlek vedle sebe  foto 3 - 3. svlek  foto 4 - 6. svlek  foto 5 - adultní samice  foto 6 - spermatheca  foto 7 - adultní samec  foto 8 - páření  foto 9 - páření  foto 10 - páření  foto 11 - mládě ve stádiu L1  foto 12 - mládě ve stádiu L2  foto 13 - mládě ve stádiu L2 krátce před svlíkaním do 1. svleku 

copyright ceska vlajka flag of england nemecka vlajka